Flemming Fage Sørensen

Specialkonsulentfage
Telefon 36 90 89 44
E-mail

Sagsområder:

 • • CS organisationsaftale
  • Lønudvalg
  • Arbejdstid
  • Orlov, herunder barsel
  • Ferie
  • Tjenesterejser
  • Pensionsforhold
  • Samarbejde og samarbejdsudvalg
  • Tillidsrepræsentanter

Medlem af CS forhandlingsudvalg - teknikerudvalg
Sekretær for CS lønpolitiske udvalg
Sekretær i Værnsfælles Forsvarskommando Centrale Samarbejdsudvalg (VFK CSU)
Medlem for CO10 i Underudvalg vedrørende samarbejde (USAM) under HSU (Forsvarsministeriet)