Flemming Fage Sørensen

Specialkonsulentfage
Telefon 36 90 89 44
E-mail

Sagsområder:

  • Uddannelse
  • HR og karriererådgivning
  • Samarbejde og samarbejdsudvalg
  • Tillidsrepræsentanter
  • CS kursus og uddannelsestilbud

Medlem af CS forhandlingsudvalg - teknikerudvalg
Sekretær for CS uddannelsespolitiske udvalg
Sekretær i Værnsfælles Forsvarskommando Centrale Samarbejdsudvalg (VFK CSU)
Medlem for CO10 i Underudvalg vedrørende samarbejde (USAM) under HSU (Forsvarsministeriet)
Uddannelsesrådet for maritime uddannelser (Uddannelses- og Forskningsministeriet)
Bestyrelsesmedlem CO SEA