Mette Lind-Hansen

Specialkonsulentmlh
Telefon 36 90 89 71
E-mail

Sagsområder:

 • Juridisk rådgivning
 • Analyse og rådgivning til den politiske ledelsen inden for
  • Beskæftigelsespolitik og arbejdsmarkedspolitik
  • Arbejdsmiljøpolitik
  • Socialpolitik
  • Socialt kapitel
 • Arbejdsskader
 • Arbejdsmiljø - overordnet
  • Central- og Hovedorganisationsniveau
  • Underudvalg vedrørende arbejdsmiljø (UVA)

Medlem af CS forhandlingsudvalg - teknikerudvalg