Mette Lind-Hansen

Specialkonsulentmlh
Telefon 36 90 89 71
E-mail

Sagsområder:

 • Juridisk rådgivning, herunder
  • Advarsler, disciplinær- og straffesager
  • Tjenstlige samtaler
  • Advokathjælp
 • Arbejdsskader
   
 • Sociale sager, herunder
  • Sygdom
  • Afskedigelser på grund af sygdom
  • Fleksjob
 • Analysearbejder og rådgivning til ledelsen indenfor
  • Jura
  • Beskæftigelse- og arbejdsmarkedspolitik
  • Arbejdsmiljøpolitik
    

Medlem af CS forhandlingsudvalg - teknikerudvalg