Mette Lind-Hansen

Specialkonsulentmlh
Telefon 36 90 89 71
E-mail

Sagsområder:

 • Juridisk rådgivning, herunder
  • Advarsler, diciplinær- og straffesager
  • Tjenestelige samtaler
  • Advokat hjælp
 • Analyse og rådgivning til den politiske ledelsen inden for:
  • Jura
  • Beskæftigelsespolitik og arbejdsmarkedspolitik
  • Arbejdsmiljøpolitik
 • Arbejdsskader
 • Arbejdsmiljø - overordnet
 • Mulighedskommission
 • Sociale sager
  • Sygdom
  • Afskedigelser pga. sygdom
  • Fleksjob

Medlem af CS forhandlingsudvalg - teknikerudvalg