TR-uddannelsen

CS tilbyder uddannelse til tillidsrepræsentanter og suppleanter således den enkelte er i stand til, at yde medlemmerne den støtte der er behov for, samt at fungere i officielle organer og udvalg som CS er aftalemæssigt forpligtet til.

Opgaverne for de enkete tillidsrepræsentanter varierer i tid og omfang. Derfor er det også muligt for den enkelte tillidsrepræsentant, i samarbejde med kursusinstitutionen, at tilrettelægge det nødvendige og relevante uddannelsesforløb.

De enkelte kurser er fra 1-3 dages varighed og gennemføres på eksterne uddannelsesfaciliteter. Der vil dog være mulighed for, i de tilfælde hvor det giver god mening, at afvikle kurserne på tjenestestedet.

TR uddannelsen er opdelt i tre søjler. 

Søjle 1  
Kurserne i søjle 1 tilrettelægges og gennemføre af CS' kursusinstitution. Det er blandt andet introduktionskursus for nyvalgte, forhandlingskursus, kursus i overenskomst- og aftalesystemet.

Søjle 2
Kurserne i søjle 2 tilrettelægges men gennemføres i samarbejde med eksterne kursusudbydere. Det er blandt andet samarbejdskurser, konflikthåndteringskurser.

Søjle 3
Kurserne i søjle 3 er alene kurser som CS reklamerer for. Det er blandt andet AMU kurser samt E-learning.