Introkursus - del 1 & del 2

 

Billede fjernet. Tillidsrepræsentant  Introkursus - del 1

Formål

Formålet med kurset er at give kursisten viden og færdigheder som er nødvendige for at kunne bestride hvervet som tillidsrepræsentant, eller suppleant for samme.

Forudsætninger

For at kunne starte på CS TR Intro Del 1 skal man være valgt som tillidsrepræsentant eller suppleant i én af CS´ lokalafdelinger.

Læringsudbytte

Viden

●     Du opnår et solidt vidensniveau indenfor de opgaver der ligger i at varetage hvervet som tillidsrepræsentant.

●     Du opnår et solidt vidensniveau indenfor tillidsrepræsentantens rettigheder og pligter. 

●     Du opnår et godt vidensniveau indenfor aftale- og forhandlingsretten.

●     Du opnår et godt vidensniveau indenfor både de militære- og civile overenskomster.

●     Du opnår et alsidigt vidensniveau indenfor samarbejdsaftalen.

●     Du opnår et solidt vidensniveau indenfor samarbejde i praksis.

Færdigheder

●      Du opnår et alsidigt færdighedsniveau indenfor de værktøjer en tillidsrepræsentant eller suppleant anvender.

●      Du opnår et alsidigt færdighedsniveau indenfor brugen af cirkulærer, aftaler og TR-Håndbogen.

●      Du opnår et alsidigt færdighedsniveau indenfor kommunikation og samarbejde.

Kompetencer

●      Du opnår et solidt kompetenceniveau indenfor det handlerum hvori ansvar og samarbejde er nøgleelementer i din hverdags opgaveløsning som tillidsrepræsentant eller suppleant.

●      Du opnår et godt kompetenceniveau indenfor det at kunne skelne mellem aftale- og forhandlingsret.

●      Du opnår et godt kompetenceniveau indenfor det at kunne skelne mellem civile og militære overenskomster.

●      Du opnår et godt kompetenceniveau i forhold til at kunne samarbejde i praksis indenfor samarbejdsaftalens rammer.

Indhold

Kurset består af følgende hovedemner:

1.     Formanden har ordet.

2.     Det at være tillidsrepræsentant.

3.     Tillidsrepræsentantens rettigheder og pligter.

4.     Aftale- og forhandlingsret.

5.     Militære og civile overenskomster.

6.     Samarbejdsaftalen.

7.     Mød en chef.

8.     Samarbejde i praksis.

Studie- og arbejdsformer

Du vil på kurset komme til at deltage i gruppearbejde, selvstudie, cases og plenum undervisning.

Evaluering

Kursisterne evaluerer fælles forløbet efter kurset.

Der er ingen prøver eller test forbundet med kurset.

Praktiske oplysninger

Udgivelsesdato
Oktober/2017

Deltagere
Min.10 – max. 20

Varighed
2 dage

Kursusdato
Kursus start og slutdato fremgår af CS hjemmeside

Tilmelding til
Karina Malmberg, mail: km@cs.dk
Tlf.: 36908922

Tilmeldingsfrist
Senest 4 uger før kursusstart.

Uddannelsesudbyder
Centralforeningen for Stampersonel

Kursussekretariat
Centralforeningen for Stampersonel
E-mail: cs@cs.dk
Tlf.: 36908900

 

Billede fjernet. Tillidsrepræsentant Introkursus - del 2

Formål

Formålet med kurset er, at give kursisten viden og færdigheder som er nødvendige for at kunne bestride hvervet som tillidsrepræsentant, eller suppleant for samme.

Forudsætninger

For at kunne starte på CS TR Intro Del 2 skal man være valgt som tillidsrepræsentant eller suppleant i én af CS´ lokalafdelinger, og have gennemgået CS TR Intro Del 1.

Læringsudbytte

Viden

●     Du opnår et solidt vidensniveau indenfor TR-Håndbogen.

●     Du opnår et solidt vidensniveau indenfor regler og bestemmelser for arbejdstid og arbejdsmiljø, som er nødvendigt i forhold til hvervet som tillidsrepræsentant.

●     Du opnår et godt vidensniveau omkring CS´ politiske ledelse.

●     Du opnår et solidt vidensniveau indenfor mødeledelse. 

●     Du opnår et godt vidensniveau indenfor FTF-A job- og karriererådgivning.

●     Du opnår et godt vidensniveau indenfor CS forsikringstilbud og Tjenestemændenes Låneforening.

●     Du opnår et alsidigt vidensniveau omkring hvorfor det er vigtigt at være medlem af CS, samt CS mange tilbud til medlemmerne.

●     Du opnår en god viden omkring CS jura og bisidderrollen.

●     Du opnår god viden om CS presse og kommunikation.

Færdigheder

●      Du opnår et solidt færdighedsniveau indenfor TR-Håndbogen.

●      Du opnår et alsidigt færdighedsniveau indenfor regler og bestemmelser for arbejdstid og arbejdsmiljø.

●      Du opnår et godt færdighedsniveau indenfor CS´ politiske ledelse.

●      Du opnår gode færdigheder indenfor mødeledelse.

●      Du opnår et alsidigt færdighedsniveau indenfor FTF-A job- og karriererådgivning.

●      Du opnår alsidige færdigheder indenfor CS forsikringstilbud og Tjenestemændenes Låneforening.

●      Du opnår et godt færdighedsniveau indenfor CS medlemstilbud og promovering af CS.

●      Du opnår et godt færdighedsniveau indenfor CS jura og bisidderrollen.

●      Du opnår færdigheder indenfor CS presse og kommunikation.  

Kompetencer

●      Du opnår et solidt kompetenceniveau indenfor arbejdstidsregler og arbejdsmiljø, som du kan anvende i din hverdags opgaveløsning som tillidsrepræsentant eller suppleant.

●      Du opnår et solidt kompetenceniveau, i forhold til at kunne anvende TR-Håndbogen i dit daglige TR-virke.

●      Du opnår et godt kompetenceniveau indenfor det, at vejlede medlemmer i forhold til CS´ politiske virke.

●      Du opnår et godt kompetenceniveau indenfor det, at kunne afholde og lede et møde.

●     Du opnår et godt kompetenceniveau indenfor det, at kunne vejlede i forhold til FTF-A job- og karriererådgivning.

●     Du opnår et godt kompetenceniveau indenfor det, at kunne vejlede i forhold til CS´ forsikringstilbud og Tjenestemændenes Låneforening.

●      Du opnår et godt kompetenceniveau i forhold til at kunne rådgive nye og nuværende CS medlemmer omkring CS´ medlemstilbud og medlemsfordele.

●      Du opnår et godt kompetenceniveau, i forhold til at kunne vejlede medlemmer der får brug for CS jura.

●      Du opnår et godt kompetenceniveau indenfor det at virke som bisidder.

●      Du opnår et godt kompetenceniveau, i forhold til at kunne rådgive medlemmer vedrørende CS presse og kommunikation.

Indhold

Kurset består af følgende hovedemner:

1.     TR-Håndbogen.

2.     Arbejdstid og arbejdsmiljø.

3.     CS´ politiske virke.

4.     Mødeledelse og dirigentens rolle.

5.     FTF-A, Job- og karriererådgivning samt andre tilbud.

6.     CS forsikringer og Tjenestemændenes Låneforening.

7.     Hvorfor være CS medlem?

8.     CS Jura og bisidderrollen.

9.     CS presse og kommunikation.

Studie- og arbejdsformer

Du vil på kurset komme til at deltage i gruppearbejde, selvstudie, cases og plenum undervisning.

Evaluering

Kursisterne evaluerer fælles forløbet efter kurset.

Der er ingen prøver eller test forbundet med kurset.

Praktiske oplysninger

Udgivelsesdato
Oktober/2017

Deltagere
Min. 10 – max. 20

Varighed
3 dage

Kursusdato
Kursus start og slutdato fremgår af CS hjemmeside

Tilmelding til
Karina Malmberg, mail: km@cs.dk
Tlf.: 36908922

Tilmeldingsfrist
Senest 4 uger før kursusstart.

Uddannelsesudbyder
Centralforeningen for Stampersonel

Kursussekretariat
Centralforeningen for Stampersonel
E-mail: cs@cs.dk
Tlf.: 36908900