Introkursus

Kurset formål er, at den nyvalgte tillidsrepræsentant får en orientering om udvalgte emner, som er en forudsætning for en forsvarlig varetagelse af hvervet som tillidsrepræsentant. Der gennemgås bl.a.:

 • Tillidsrepræsentantens rettigheder og pligter
 • Valghandlinger
 • CS hjemmeside og TR håndbogen online
 • Tillidsrepræsentantens roller
 • Forventninger til tillidsrepræsentanten og tillidsrepræsentantens egne forventninger
 • Aftaleret, forhandlingsret og ledelsesret
 • Sagsbehandling (faglige sager)
 • Den fagretslige proces
 • Overenskomst / organisationsaftale
 • Tillidsrepræsentanten som bisidder
 • Arbejdstid og arbejdsmiljø
   

De nyvalgte tillidsrepræsentanter får en orientering af den politiske ledelse og får ligeledes mulighed for at stille spørgsmål.

Kurset gennemføres fra onsdag til fredag. 

Målgruppe 
Nyvalgte tillidsrepræsentanter og suppleanter uden forudgående kurser fra CS

forhandling

Forhandling af Septemberforliget af 1899