Introkursus

Kurset formål er, at den nyvalgte tillidsrepræsentant får en orientering om udvalgte emner, som er en forudsætning for en forsvarlig varetagelse af hvervet som tillidsrepræsentant. Der gennemgås bl.a.:

 • Tillidsrepræsentantens rettigheder og pligter
 • Valghandlinger
 • CS hjemmeside og TR håndbogen online
 • Tillidsrepræsentantens roller
 • Forventninger til tillidsrepræsentanten og tillidsrepræsentantens egne forventninger
 • Aftaleret, forhandlingsret og ledelsesret
 • Sagsbehandling (faglige sager)
 • Den fagretslige proces
 • Overenskomst / organisationsaftale
 • Kommunikation
 • Tillidsrepræsentanten som bisidder

Derudover får den nyvalgte tillidsrepræsentant mulighed for at møde husets medarbejdere og får dermed en større tilknytning til CS-huset.

De nyvalgte tillidsrepræsentanter får en orientering af den politiske ledelse og får ligeledes mulighed for at stille spørgsmål.

Kurset gennemføres internt i CS-huset som et 12/12 møde. 

Målgruppe 
Nyvalgte tillidsrepræsentanter og suppleanter uden forudgående kurser fra CS

forhandling

Forhandling af Septemberforliget af 1899