Samarbejdskursus

CS arrangere kurser om samarbejde og samarbejdsaftalen for medlemmer, suppleanter, i SU-udvalg samt andre med tilknytning til samarbejdsudvalg i staten. Kurset er med instruktør fra samarbejdsekretariatet, så der er garanti for specialistviden inden for samarbejdsområdet.

På vores kurser bliver du aktiv medspiller i din egen læring. Du kommer på banen! Du bliver involveret i dialoger om, hvordan du fortolker det indhold, som præsenteres, og i dialoger om, hvordan indholdet kan bruges i jeres SU-arbejde. Efterfølgende kan du derfor både bruge indholdet og processerne til at styrke samarbejdskulturen på jeres arbejdsplads. 

Det er krævende at være deltager i vores kurser – men det er godt!

Vi gennemfører kurserne med korte energigivende oplæg, der slutter før de bliver kedelige, og med opgaver, der udfordrer og involverer alle. I vores kurser går der en rød tråd fra Samarbejdsaftalen ned til den enkelte undervisningsmetode, som tages i anvendelse. Kurserne er bygget op om et koncept baseret på forskningsbaseret viden om læring og med principper og metoder, der engagerer og skaber høj grad af udbytte.