Konflikthåndtering

På konflikthåndteringskurset får du kendskab til de nogle af de faktorer, der naturligt indgår i omgangen med andre mennesker og i samarbejdet med andre. Du får også kendskab til forsvarsmekanismer, samt viden om personlig adfærd og dennes indvirkning på andre, og endelig bliver du i stand til at analysere egne og andres adfærdsmønstre, der hæmmer eller fremmer en konflikt.

Kurset skal udvide din viden til konfliktafværgelse og udviklet værktøjer til dig, således at du kan anvende disse til imødegåelse af situationer, der ved forkert eller uhensigtsmæssig optræden kan optrappe situationen til en egentlig konflikt.

Kurset omhandler ikke konflikter mellem kollegaer. Fokus på dette kursus er de situationer, hvor du skal reagere i relation til den situation, hvor opretholdelse af fred, ro og orden.Her vil det være påkrævet, at du kan kommunikere hensigtsmæssigt, så konflikter ikke opstår eller udvikler sig.

Men også i mange andre situationer kan det være nyttigt, at kende noget til enkle værktøjer inden for kommunikation og konflikthåndtering. Det er trods alt altid meget bedre at forebygge, end at helbrede. Er en situation røget ud af kontrol og tilspidset, kan det være vanskeligt at få konfrontationen dæmpet igen, hvor vi kan tale sammen og opnå resultater sammen..

Har du et tillidserhverv inden for CS`s arbejdsområde, hvor der af og til opstår situationer som kan medføre konflikter, vil du have behov for at arbejde med håndtering af disse situationer.

Kursets temaer er:

  • Hvilke personlige styrker og svagheder har du i konfliktsituationen?
  • Hvad er en konflikt og hvilke konflikttyper er der?
  • Hvilke konflikter har i som TR?
  • Konflikttrappen – hvor langt går vi?
  • Kommunikationsværktøjer
  • Adfærdens indvirkning på konflikten?
  • Konfliktløsning – hvilke muligheder har jeg i situationen?