Løn og pension

Ved du nok om lønsystemet? Og hvilken pension oppebæres i forbindelse med en ansættelse på CS’ aftaleområde?

På CS’ aftaleområde blev det nye lønsystem indført pr. 1. april 2003 og gælder for både for tjenestemænd og overenskomstansatte. De overordnede rammer for de nye lønsystemer er beskrevet i rammeaftale om nye lønsystemer indgået mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. Som supplement til rammeaftalen har CS og Forsvarsministeriet endvidere indgået aftaler om nye lønsystem på CS’ aftaleområde. 

På kurset vil du få et indblik lønsystemets forskelle dele, nemlig basislønsystemet og tillægsstrukturen og de bagvedliggende aftaler.

Konkret vil du bl.a. få et indblik i:

  1. De forskellige basislønninger, der er tilknyttet de respektive militære/civile grader.
  2. Centrale (forhandlet mellem CS og FPS) tillæg forankret i aftale om tillægsdannelse fra 2007.
  3. Udvalgte andre centralt aftalte tillæg.
  4. Aftalen om personligt kvalifikationstillæg, herunder de ændringer der er indføjet i aftalen i 2014.
  5. De årlige nylønsforhandlinger, herunder de bagvedliggende perspektiver på nylønsforhandlingerne.    

Er man ansat på CS’ aftaleområde, er man samtidig sikret nogle fornuftige pensionsforhold. Der er tale om forskellige pensionsordninger afhængig af de konkrete ansættelsesvilkår. Der kan være tale om to forskellige pensionsordninger, nemlig tjenestemandspension, som er tilknyttet en tjenestemandsansættelse, og arbejdsmarkedspension, som er tilknyttet en overenskomstansættelse.

Konkret vil du få indblik i:

  1. Tjenestemandspension, herunder bl.a. optjening af pensionsalder, udbetaling af egenpension, opsat pension, svaglighedspension og tilskadekomstpension.
  2. Arbejdsmarkedspension, herunder optjening og udbetaling af pension.