Arbejdstid og arbejdsmiljø

ARBEJDSTID OG ARBEJDSMILJØ
Ved du nok om arbejdstid og arbejdsmiljø? Og de vilkår og aftaler du er underlagt i forbindelse med en tjenesterejse for din arbejdsgiver?

Arbejdstid
På CS' aftaleområde er arbejdstidsområdet reguleret i en række aftaler. De overordnede vilkår er beskrevet i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Denne aftale fungerer som en rammeaftale på store dele af statens område. CS har herudover indgået en række lokalaftaler med Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som supplerer denne rammeaftale og som konkret adresserer de særlige og mangeartede arbejdstidsrelaterede forhold som en ansættelse i forsvaret kan være ensbetydende med.

Således siger aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i staten ikke noget om arbejdstid under for eksempel øvelser, sejlads, særlig beredskabstjeneste, tjeneste ved Siriuspatruljen etc., så for disse tjenesteformer er der indgået lokalaftaler.

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid og fridøgn skal endvidere danne grundlag for arbejdstidens tilrettelæggelse. Der kan dog på særlige områder være indgået aftaler om undtagelser herfra. Dette har man eksempelvis gjort i forbindelse med øvelsesaktiviteter.

Konkret vil du bl.a. få indblik i:

  1. Aftalegrundlaget for opgørelse og planlægning af arbejdstid
  2. Aftalegrundlaget for de mest almindelige arbejdstidsmæssige vilkår
  3. Relevante forhold i Arbejdsmiljøloven, herunder bestemmelserne om hviletid og fridøgn
  4. Eksisterende muligheder for at fravige arbejdsmiljølovens hviletidsbestemmelser  
  5. Udvalgte områder i tjenesterejseaftalen, herunder aftalegrundlaget for godtgørelse af merudgifter til måltider, time- og dagpenge og nedsatte time- og dagpenge, rejsetid og arbejdstid og vilkår ved kurser, øvelser og sejlads.