Straf, sygdom, afsked og forsikring

Forsikring, arbejdsskader, straf, sygdom og afsked

På dette endags-kursus gennemgår vi fem væsentlige områder, du som tillidsrepræsentant kan komme til at stå overfor, og hvor du får behov for at kunne hjælpe medlemmerne

• Forsikring
Vi giver et overblik over de forsikringsordninger, man som medlem af CS har samt de frivillige forsikringer, der kan tilvælges og CS’ samarbejde med vores forsikringsselskaber. Kurset omhandler også begunstigelse, testamente og arverækkefølge og eventuelt forsikring under INTOPS.

• Arbejdsskader
Denne del af kurset tilbyder et indblik i arbejdsskadesystemet, og hvordan en arbejdsskadesag forløber fra start til slut. Der vil være fokus på tillidsrepræsentantens rolle i arbejdsskadesagen, samt hvordan CS’ kan bidrage i forløbet.

• Straf
Her få du en introduktion til det militære strafferetssystem og de strafferetslige aspekter i forbindelse med at være ansat i forsvaret samt hvordan CS kan hjælpe, hvis et medlem havner i en straffesag i det militære system.

• Sygdom og afsked
Bliver du langtidssyg og/eller risikerer du en helbredsbetinget afskedigelse eller alm afskedigelse, hvordan er du så stillet? Bliv klogere på forløbet og de muligheder, der efterfølgende er, som A-Kasse, forsikringer, pension eller din kommunes hjælp.