Obligatorisk medlemsforsikring

Hvem er omfattet
 Medlemmer af CS (fuldt betalende eller senior medlem) kan være omfattet til det 70. år

Hvad består forsikringen af
Heltidsulykkesforsikring - for CS medlem.

kr. 1.000.000 med udbetaling fra 5% mén, dobbelt erstatning fra 30%

Gruppelivsforsikring

  • ved medlems død                                     kr. 100.000
  • ved ægtefælle/samlevers *) død               kr.   50.000

    *) ved samlever forstås - hvis man bor sammen og har/har haft barn sammen,  venter barn eller har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet.

Forsikringsaftale – policenummer
Heltidsulykkesforsikring - aftale med Tryg - police 882-3.000.001.798

Livsforsikring – aftale med Forenede Gruppeliv – aftale 85012

Forsikringspræmie
Forsikringspræmie i 2017 pr. måned kr. 76,- trækkes via lønnen sammen med CS kontingent, lønkode 8950

Anmeldelse af ulykke

Anmeldelse af ulykke (skadeanmeldelserne) sendes til CS eller scannes til Kirsten Flindt

Anmeldelse af tandskade 
Anmeldelse af tandskade  (tandskadeanmeldelse - tandlægeerklæring) sendes til CS eller scannes til Kirsten Flindt

Anmeldelse af dødsfald
Anmeldelse af dødsfald skal ske til Kirsten Flindt  på telefon 3690 8914

Annullering af forsikringen
Annulering af forsikringen sker samtidig ved skriftlig udmeldelse af CS.

Forsikringsfolder
Læs forsikringsfolderen her.