Frivillig forsikring

Hvem er omfattet
CS medlemmer og evt. ægtefælle/samlever, som aktivt har tilmeldt sig forsikringsordningen før det 60. år

Hvordan tilmeldes forsikringen
Tilmeldingen sker ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, helbredserklæring og samtykkeerklæring, før det 60. år. (tilmelding

Hvad består forsikringen af
Forsikringen består af livsforsikring – med eller uden ægtefælle/samlever – børnesum og invalidesum

Satser 2017

Medlem Dødsfald Invalidesum
Før 51 år 607.000 400.000
51 - 59 år 369.000 200.000
60 - 61 år 279.000 100.000
62 - 64 år 279.000 0
+ for hvert barn under 21 50.000  

hvis ægtefælle/samlever er tilmeldt

  Dødsfald
Før 51 år 607.000
51 - 59 år 369.000
60 - 64 år 279.000
+ for hvert barn under 21 50.000

Forsikringspræmie i 2017
Forsikringspræmien pr. måned kr. 160,25 for medlem forsikringspræmie pr. måned kr. 80,25 for ægtefælle/samlever trækkes via lønnen, lønkode 8951.

Forsikringsaftale og nummer
Forsikringsaftale med Forenede Gruppeliv – aftale 90025

Anmeldelse af dødsfald
Anmeldelse af dødsfald - kontakt CS – Kirsten Flindt telefon 3690 8914

Anmeldelse af erhvervsudygtighed
Anmeldelse af erhvervsudygtighed - kontakt CS – Kirsten Flindt telefon 3690 8914

Ændring af forsikringen
Ændring evt. til eller framelde ægtefælle/samlever (link til blanket)

Annullering af forsikringen
Annullering af forsikringen skal ske skriftligt til CS, gerne på mail kirsten@cs.dk husk CS medlemsnummer, cpr.nr. eller MA nr.

Forsikringsfolder
Se forsikringsfolderen her