CS obligatorisk pensionsforsikring

Hvem er omfattet
Ansatte med pligtigt bidrag til obligatorisk arbejdsmarkedspension i CS Fonde

Hvad består forsikringen af
For medlem - livsforsikring + børnerente og invaliderente

Ægtefælle/samlever* livsforsikring

Ved medlems død                                          kr. 695.000

+ for hvert barn under 21 år                        kr.   34.000 årligt

ved medlems 2/3 erhvervsudygtighed      kr. 140.000 årligt

Ved ægtefælle/samlevers* død                   kr. 420.000

*)     ved samlever forstås - hvis man bor sammen og har/har haft barn sammen, venter barn eller har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet.

Forsikringspræmie – skatteforhold 

Forsikringspræmien trækkes via lønnen som to beløb:

dødsfalds dækning - fratrækkes lønnen efter skatteberegning, 
da den ikke er fradragsberettiget                                                                                      kr.65,00

invaliderente og børnerente + 8% AM-bidrag fratrækkes lønnen                             kr. 215,00 +
inden skatteberegning, da den er fradragsberettiget                                                    kr.  18,70 = kr. 233,70

Bruttopræmie er således                                                                                                     kr. 298,70

Forsikringsaftale og nummer
Forsikringsaftale med Forenede Gruppeliv – aftale 85011

Anmeldelse af dødsfald
Anmeldelse af dødsfald - kontakt CS - Kirsten Flindt, telefon 36 90 89 14

Anmeldelse af erhvervsudygtighed
Anmeldelse af erhvervsudygtighed - kontakt CS - Kirsten Flindt, telefon 3690 8914

Annullering af forsikringen
Annullering af forsikringen sker automatisk ved overgang til anden kontraktform, der ikke er overenskomstberettiget til arbejdsmarkedspension eller ved ophør i forsvaret

Forsikringsfolder (her)

Information

Mere information vedrørende pensionsforsikringen på www.cs.dk under forsikring - pensionsforsikring.