Obligatorisk pensionsforsikring

CS obligatorisk pensionsforsikring

Hvem er omfattet
Ansatte med pligtig bidrag til obligatorisk arbejdsmarkedspension i CS Fonde

Hvad består forsikringen af i 2017
For medlem livsforsikring + børnerente og invaliderente – Ægtefælle/samlever livsforsikring

Ved medlems død 682.000
+ for hver barn under 21 33.000 årligt
Ved ægtefælle/samlevers * død 412.000
Ved ægtefælles 2/3 erhvervsudygtighed 137.000 årligt

*) Ved samlever forstås - hvis man bor sammen og har/har haft barn sammen, venter barn eller har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet.

Forsikringspræmie - skatteforhold
Forsikringspræmien trækkes via lønnen som to beløb:

  • dødsfalds dækning - fratrækkes lønnen efter skatteberegning, da den ikke er fradragsberettiget kr.75,00
  • invaliderente og børnerente + 8% AM-bidrag fratrækkes lønnen inden skatteberegning, da den er fradragsberettiget kr. 245,00 + kr. 21,30 = kr. 266,30
    brutto præmie er således                                 kr. 341,30

Forsikringsaftale og nummer
Forsikringsaftale med Forenede Gruppeliv – aftale 85011

Anmeldelse af dødsfald og erhvervsudygtighed
Anmeldelse af dødsfald og erhvervsudygtighed- kontakt CS - Kirsten Flindt  telefon 3690 8914

Forsikringsfolder
Se forsikringsfolderen her