Sundhedsforsikring

Hvem er opfattet
Medlemmer af CS eller HOD der aktivt har tilmeldt sig forsikring før det 60. år. Børn indtil 24 år er medforsikrede. Forsikringen kan tegne med eller uden ægtefælle/samlever.

Hvordan tilmeldes forsikringen
Tilmeldingen sker ved udfyldelse af tilmeldingsblanketten her

Hvad består forsikringen af
Forsikringen giver bl.a. mulighed for hurtig behandling, undersøgelse og operation ved sygdom og tilskadekomst.

Forsikringspræmie i 2017
Forsikringspræmien pr. måned kr. 135,- for medlem inkl. børn indtil 24 år og kr. 135,- for evt. tilmeldt medforsikrede ægtefælle/samlever, trækkes via lønnen under lønkode 8951.

Forsikringsaftale
Gruppeaftalen er indgået med TRYG.

Anmeldelse
Anmeldelse skal ske direkte til TRYG SUNDHED - FALCK HEALTHCARE på telefon 70 21 20 38.

Ændring eller annullering af forsikringen
Skriftlig henvendelse til CS forsikring eller på mail til Kirsten Flindt oplys altid CS medlemsnummer, cpr.nr. eller MA nr.

Forsikringsfolder og betingelser
Mere information her