Forsikring for ansatte i staten

Forsikring for ansatte i staten - CFU/arbejdsskade

Forsikringen er obligatorisk for tjenestemænd og overenskomstansatte i staten/forsvaret

CFU forsikringen, aftale 85034 tegnet af staten i Forenede Gruppeliv

Ved ansattes død kr. 370.000
+ for hvert barn under 21 kr. 30.000
Visse kritiske sygdomme for ansatte kr. 100.000
Visse kritiske sygdomme for ansattes børn under 18 år kr. 50.000

Præmien kr. 108,35 tillægges og fratrækkes i lønnen – fremgår af lønsedlen
Nærmere information findes på Forenede Gruppelive under Fakta om – forsikringsaftaler og betingelser.

Arbejdsskade (AES) 2017

Varigt mén

udbetaling fra 5% mèn, erstatningen udbetales i forhold til alder og mèn grad

Ved 5 % mén kr.   43.000
Ved 100 % mén kr. 860.000

Tab af erhvervsevne

Udbetalingen fastsættes efter erhvervsevnetab og årsløn

  • tab af erhvervsevne fra 15 % -  49% udbetales som engangsbeløb
  • tab af erhvervsevne fra 50%, udbetales en ydelse pr. måned

Tab af forsørger

  • udbetaling til ægtefælle eller samlever (2 års regel)
  • overgangsbeløb ved dødsfald  kr. 162.000
  • erstatning for tab af forsørger: løbende ydelse (30% af årsløn til ægtefælle eller samlever, 2 års regel for samlever og udbetaling i max. 10 år) Dog er der en max årsløn
  • forsørger tab til børn under 18 år evt. 21 år: månedlig ydelse ( 10% af årsløn)

Særlig godtgørelse til efterladte, der stod afdøde særlig nær

hvis dødsfaldet er forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed, kan AES tilkende en godtgørelse kr. 50.000 – 100.000, men kan forhøjes til kr. 150.000

Nærmere information kan findes hos Arbejdsmarkedets erhvervssikring