Forsikring for ansatte i staten - CFU

Forsikringen er obligatorisk for tjenestemænd og overenskomstansatte i staten/forsvaret

CFU forsikringen tegnet af staten i Forenede Gruppeliv aftale 85034

Ved ansattes død                                                                                              kr. 370.000

+ for hvert barn under 21 år                                                                           kr.   30.000

Visse kritiske sygdomme for ansatte                                                            kr. 100.000

Visse kritiske sygdomme for ansattes børn under 18 år                          kr.   50.000

Forsikringspræmie
Forsikringspræmien pr. måned kr. 108,35 tillægges og fratrækkes i lønnen – fremgår af lønsedlen.

Information
Mere information findes på (Forenede Gruppeliv) under Fakta om – forsikringsaftaler og betingelser.