Forsikring og erstatning INTOPS

Forsikring og erstatning under INTOPS eller tilsvarende tjeneste

Forsvarets særlige erstatnings– og godtgørelsesordninger (FSE)

Dødsfald i missionsområdet i 2017              

Forsørger kr. 2.787.000
Ikke forsørger kr. 1.391.500

Personskade i missionsområdet, erstatningen udbetales i forhold til mèn grad

5 % mén kr. 208.975
100 % mén kr. 4.179.500

Tilskadekomst som følge af arbejdet, kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte

Såfremt du ikke selv er skyld i din tilskadekomst, ansøges om godtgørelse for svie og smerte (lægeerklæring påkrævet).

Godtgørelsen ydes fra skadesdagen med kr. 195,- pr. sygemeldt dag, max. kr. 75.000, og indtil arbejdet genoptages, eller méngraden fastsættes.

Erhvervsbetinget sygdom

Pådragelse af erhvervsbetinget sygdom, fysisk (eks. mave-tarmsydom eller en psykisk skade), skal Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor straks underrettes.

Kontakt Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor på telefon 32 66 51 53 - Dagligt mellem kl. 9.00 - 14.00

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) har mere info på HR-portalen " Hvis du kommer til skade......"