Forsikring og erstatning INTOPS

Forsikring og erstatning under INTOPS eller tilsvarende tjeneste

Forsvarets særlige erstatnings– og godtgørelsesordninger (FSE)

Dødsfald i missionsområdet i 2016              

Forsørger kr. 2.727.000
Ikke forsørger kr. 1.361.000

Personskade i missionsområdet, erstatningen udbetales i forhold til mèn grad

5 % mén kr. 204.475
100 % mén kr. 4.089.500

Tilskadekomst som følge af arbejdet, kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte

Såfremt du ikke selv er skyld i din tilskadekomst, ansøges om godtgørelse for svie og smerte (lægeerklæring påkrævet).

Godtgørelsen ydes fra skadesdagen med kr. 190,- pr. sygemeldt dag, max. kr. 73.500, og indtil arbejdet genoptages, eller méngraden fastsættes.

Erhvervsbetinget sygdom

Pådragelse af erhvervsbetinget sygdom, fysisk (eks. mave-tarmsydom eller en psykisk skade), skal Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor straks underrettes.

Kontakt Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor på telefon 72 81 90 00.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) har mere info på HR-portalen " Hvis du kommer til skade......"