Kursuskalender 2017

Som tillidsrepræsentant eller suppleant kan du få fri til at deltage på CS' tillidsmandskurser jf. Cirkulære om aftale for tillidsrepræsentanter i Staten m.v. af 27. juni 2003 og Cirkulære nr. 113 af 23. juni 1971.

Inden du tilmelder dig kurserne, skal du aftale med din chef, at du er væk i den pågældende periode.  Tilmelding til kursus kan ske via mail til Karina Malmberg eller på telefon 36 90 89 22.

 

Vi vil snarest muligt opslå kurser for efteråret 2017. Når det er muligt at tilmelde sig kurserne, vil Karina Malmberg sende mail ud.


   
    
     
 


     
 
 

     
    
    

     
    
   
  
   
 

Har du spørgsmål til kurserne, kan du rette henvendelse til kursussekretær Karina Malmberg på mail eller på telefon 36 90 89 22.

VIGTIGT
Af hensyn til booking af kost og indkvartering, bedes du i forbindelse med tilmelding, gøre opmærksom på, hvis du ikke overnatter/deltager i middag i forbindelse med kurserne.