TR-Kurser

       

Som tillidsrepræsentant eller suppleant kan du få fri til at deltage på CS' tillidsmandskurser jf. Cirkulære om aftale for tillidsrepræsentanter i Staten m.v. af 27. juni 2003 og Cirkulære nr. 113 af 23. juni 1971.

Inden du tilmelder dig kurserne, skal du aftale med din chef, at du er væk i den pågældende periode. 

Ved kurser over flere dage, sørger CS for indkvartering.

Tilmelding til kursus kan ske via mail til Karina Malmberg pr. mail km@cs.dk eller på telefon 36 90 89 22.

Spørgsmål til kursusindhold kan stilles til Jan Berg Rasmussen på telefon 36 90 89 51.

CS politik og processer for kursusvirke

Pædagogisk profil

 

 

 

 

Vi har indført et nyt koncept i vores TR-kursusvirke i CS. Vi kalder det for "CS Spot-On". Konceptet er temadage, hvor aktuelle emner tages op. Temadagene kan køre i både CS Herning og i CS København.

Link til TR Kurser