Øvelse og sejlads

Godtgørelse for øvelse, sejlads og ophold i øvelses-/skydelejr
Her er der også tale om tjenesterejser, men i disse situationer er ydelser og indkvartering aftalt i CS organisationsaftale. Se vedhæftede oversigt her