Barsel og forældreorlov

Når du som ansat under Forsvarsministeriet tager orlov før og efter dit barns fødsel, har du ret til fuld løn eller dagpenge. I de underliggende sider kan du læse om reglerne for udbetaling af fuld løn, dagpenge og pension. 

Yderligere information

Kontakt CS for yderligere information.

Reglerne om barselsorlov mv. er nærmere beskrevet i Moderniseringsstyrelsens barselsvejledning.