Rune K. Larsen

Specialkonsulentrkl
Telefon: 36 90 89 25
E-mail

Sagsområder:

  • CS Organisationsaftale
  • Lønudvalg
  • Lønberegning og statistik
  • Arbejdstid
  • Ferie
  • Tjenesterejser
  • Pensionsforhold

Medlem af CS forhandlingsudvalg - teknikerudvalg
Sekretær for CS lønpolitiske udvalg