Kompetencefonden

Kompetencefonden giver støtte til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i staten. På den måde er Kompetencefonden med til at gøre statens medarbejdere dygtigere.

Fondens midler supplerer arbejdspladsernes egne udgifter til kompetenceudvikling og bliver fordelt ud på den enkelte arbejdsplads via ministerierne.

  • Alle ansatte, der er dækket af overenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har mulighed for at modtage støtte fra Kompetencefonden.
  • Kompetencefonden indeholder 66 mio. kr. i overenskomsperioden 2013 - 2015.
  • Samarbejdsudvalget på den enkelte arbejdsplads skal have fastlagt en strategi med principper og retningslinjer for den samlede kompetenceudviklingsindsats på arbejdspladsen - herunder for anvendelse af midler fra Kompetencefonden.
  • Det udviklingsforløb, som støttes af Kompetencefonden, skal indgå som en del af en individuel udviklingsplan for den enkelte medarbejder.

Hvad kan midlerne anvendes til?
Kompetencefondens midler kan bl.a. benyttes til betaling af kursusafgifter, undervisningsmaterialer og vikarudgifter. Samarbejdsudvalget på den enkelte arbejdsplads skal være enig om hvilke kompetenceudviklingsudgifter, der kan støttes af fondens midler.

Midlerne fra Kompetencefonden kan ikke anvendes til løn til medarbejdere, som deltager i kompetenceudviklingsaktiviteter eller til løntillæg i forbindelse med udviklingsaktiviteter.

Midlerne kan anvendes til udviklingsforløb for grupper, selv om midlerne er møntet på individuel kompetenceudvikling. De fælles forløb skal udspringe af de enkelte medarbejderes individuelle behov, som typisk er blevet afdækket ved medarbejderudviklingssamtalerne.

Midlerne kan ikke anvendes til medfinansiering af organisatoriske udviklingsprojekter.

Der er ingen øvre grænse for længden af et udviklingsforløb, men alene en grænse for, hvornår midlerne senest skal være disponeret/ anvendt.