Retningslinier

Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling

Forsvarsministeriets Hovedsamarbejdsudvalg har den 3. februar 2016 udgivet sine retningslinjer for kompetenceudvikling. Retningslinjerne sætter fokus på ansvar og rammer for kompetenceudvikling i koncernen og skal blandt andet medvirke til, at den konkrete kompetenceudvikling understøtter Forsvars-ministeriets koncernfælles mission og vision.

Indsatsområderne for 2016 er gennemførelse og registrering af udviklingssamtaler samt kompetenceudviklings aktiviteter, der understøtter trivslen på arbejdspladsen.

Fremadrettet vil Forsvarsministeriets Hovedsamarbejdsudvalg drøfte og fastlægge indsatsområder for det kommende år på andet ordinære møde. Indsatsområderne for 2017 fastlægges således på andet møde i 2016.

Retningslinjer og indsatsområder skal drøftes i samarbejdsudvalg på alle niveauer og udmøntes i den lokale praksis for kompetenceudvikling i hele koncernen.

Du kan læse de nye retningslinjer her.

Du har som medarbejder krav på en årlig medarbejderudviklingssamtale, hvor du og din chef aftaler din konkrete kompetenceudvikling. Denne ret samt øvrige betingelser fremgår aftale om kompetenceudvikling i staten.