Nyttige links

Forberedende voksenundervisning (FVU)
Voksne, som vil være bedre til at læse, skrive og regne, har mulighed for at deltage i forberedende voksenundervisning.
FVU består af 2 fag: læsning og matematik. Du bliver bl.a. undervist i at læse fra aviser og blade, skrive e-mails og bruge matematikken i din dagligdag.
Forberedende voksenundervisning (FVU) henvender sig til alle, der kan få noget ud af undervisningen.

Almen voksenuddannelse (AVU)

Almen voksenuddannelse (AVU) er enkeltfagsundervisning for voksne i almene fag på et grundlæggende niveau. Fagene kan afsluttes med prøver.

Hf-enkeltfag
Hf som enkeltfag er en mulighed, hvis du ønsker at dygtiggøre dig i et fag eller to på gymnasialt niveau.

AMU - arbejdsmarkedsuddannelserne
Inden for AMU kan du få vurderet og anerkendt dine realkompetencer, både hvis du ønsker at få bevis for det, du allerede kan og ved, og hvis du skal i gang med en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), som du ønsker tilpasset specielt til dig.

Grunduddannelse for voksne (GVU)
GVU, grunduddannelse for voksne, er for dig, der har relevant erhvervserfaring og ønsker at tage en erhvervsuddannelse på kortere tid.

Videregående voksenuddannelse (VVU)
Du kan også få lavet en realkompetencevurdering, hvis du overvejer at tage en videregående uddannelse for voksne eller en diplomuddannelse

Akademiuddannelser
Akademiuddannelser er voksenuddannelser, du kan tage på deltid. Du tilmelder dig et modul ad gangen og kan gennemføre uddannelsen i dit eget tempo.
En akademiuddannelse er en videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse.

Diplomuddannelser
Diplomuddannelser henvender sig til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. De er opbygget som deltidsuddannelser over to til tre år, og der opkræves deltagerbetaling. Nogle diplom-uddannelser kan også tages på fuld tid over et år.

Masteruddannelser
Voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen og har lyst til at læse videre, kan tage en masteruddannelse.
Masteruddannelser er opbygget som deltidsuddannelser over to år (enkelte over tre år), og de udbydes af universiteter og handelshøjskoler. Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen.