Forsikringer

Som medlem af CS kan vi tilbyde dig forskellige kollektive forsikringer.

  • CS medlemsforsikring er en obligatorisk livsforsikring & fritidsulykkesforsikring.
  • CS Frivillig forsikring er en livsforsikring og erhvervsudygtighedsforsikring for medlem, hvor ægtefælle/samlever kan medforsikres med en livsforsikring.
  • Helbredssikring - frivillig forsikring, med eller uden ægtefælle/samlever, gælder også for HOD. Hurtig behandling på hospital eller speciallæge.
  • Pensionsforsikringen er en obligatorisk livsforsikring og invaliderente, for obligatorisk arbejdsmarkedspensionsopsparer i CS Fonde.

CS's hjemmesider under de forskellige forsikringer får du en mere uddybende forklaring, og her kan du også finde vilkår, pjecer og tilmeldingsformularer.