CS obligatorisk medlemsforsikring

Hvem er omfattet

 • Medlemmer af CS (fuldt betalende eller senior medlem) kan være omfattet til det 70. år

Hvad består forsikringen af

 • Heltidsulykkesforsikring – for CS medlem
 • kr. 1.000.000 med udbetaling fra 5% mén, dobbelt erstatning fra 30%, (dækker også farlig sport sket efter 01.01.2018)

Gruppelivsforsikring

 • ved medlems død                                   kr. 100.000
 • ved ægtefælle/samlevers a) død         kr.   50.000
 1. ved samlever forstås - hvis man bor sammen og har/har haft barn sammen, venter barn eller har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet.

Forsikringsaftale – policenummer

 • Ulykkesforsikring aftale med Tryg – policenr. 682-100.000.778
 • Livsforsikring – aftale med Forenede Gruppeliv – aftale 85012

Forsikringspræmie

 • Forsikringspræmie pr. måned kr. 77,- trækkes via lønnen sammen med CS kontingent,

lønkode 8950

Anmeldelse af ulykke

Anmeldelse af dødsfald

 • Anmeldelse af dødsfald - kontakt CS - Kirsten Flindt - telefon 36 90 89 14

Annullering af forsikringen

 • Annullering af forsikringen sker automatisk ved skriftlig udmeldelse af CS

Forsikringsfolder

 • Læs forsikringsfolderen (her)

Information

 • Mere information vedrørende medlemsforsikringen på www.cs.dk under forsikring - medlemsforsikring.