CS frivillige forsikring

Hvem er omfattet

CS medlemmer og evt. ægtefælle/samlever, som aktivt har tilmeldt sig forsikringsordningen før det 60. år

Hvordan tilmeldes forsikringen

Tilmeldingen sker ved udfyldelse af elektronisk tilmeldingsblanket (tilmelding), hvorefter helbredserklæring og samtykkeerklæring fremsendes til udfyldelse direkte fra Forenede Gruppeliv.

Hvad består forsikringen af

Forsikringen består af livsforsikring – med eller uden ægtefælle/samlever – børnesum og invalidesum

medlem                      dødsfald                   invalidesum

  • før 51 år                       kr. 619.000               kr. 408.000
  • 51 - 59 år inkl.            kr. 376.000               kr. 204.000
  • 60 - 61 år inkl.            kr. 284.000              kr. 102.000
  • 62 - 64 år inkl.           kr. 284.000              kr. 0
  • + for hvert barn         kr.   50.000                                                                           

under 21 år                                          

hvis ægtefælle/samlever er tilmeldt      dødsfald

  • før 51 år                                                               kr. 619.000  
  • 51 - 59 år inkl.                                                    kr. 376.000
  • 60 - 64 år inkl.                                                   kr. 284.000
  • + for hvert barn under 21 år                           kr.    50.000

Forsikringspræmie

Forsikringspræmien pr. måned kr. 170,25 for medlem

forsikringspræmie pr. måned kr. 85,25 for ægtefælle/samlever trækkes via lønnen, lønkode 8951

Forsikringsaftale og nummer

Forsikringsaftale med Forenede Gruppeliv – aftale 90025

Anmeldelse af dødsfald

Anmeldelse af dødsfald - kontakt CS - Kirsten Flindt, telefon 36 90 89 14

Anmeldelse af erhvervsudygtighed

Anmeldelse af erhvervsudygtighed - kontakt CS - Kirsten Flindt, telefon 36 90 89 14

Ændring af forsikringen

Ændring evt. til eller framelde ægtefælle/samlever (blanket)

Annullering af forsikringen

Annullering af forsikringen skal ske skriftligt til CS, gerne på mail kirsten@cs.dk

husk CS medlemsnummer, cpr.nr. eller MA nr.

Forsikringsfolder

Læs forsikringsfolderen (her)

Information

Mere information vedrørende frivillig forsikring på www.cs.dk under forsikring -  frivillig forsikring.