CS Sundhedsforsikring

Hvem er omfattet
Medlemmer af CS eller HOD, som aktivt har tilmeldt sig forsikringen før det 60. år. Børn  medforsikret indtil det 24 år. Ægtefælle/samlever kan medforsikres ved aktiv tilmelding. Forsikringen kan fortsætte det 70. år.

Hvordan tilmeldes forsikringen
Tilmeldingen sker ved udfyldelse af tilmeldingsblanket (her) og underskrives med NemID. Hvis der påføres en medforsikret, vil der blive fremsendt en mail med oplysning om, at medforsikrede også skal gå ind og underskrive med sit NemID.

Forsikringsaftale og nummer
Aftalen er indgået med Tryg, Tryg sundhed - policenr. 652-312-713 under forsikredes cpr.nr.

Hvad består forsikringen af

 • Forsikringen giver mulighed for hurtig behandling, undersøgelse og operation ved sygdom og tilskadekomst, bl.a. , så som ved,
 • Forundersøgelse
 • Operation
 • Genoptræning
 • Efterkontrol
 • Akut krisehjælp hele døgnet (24/7)
 • Second opinion ved livstruende sygdomme
 • Smerteudredning
 • Allergiudredning
 • Liggende transport
 • Medicin under indlæggelse
 • Lægeordineret psykiatrisk konsultation
 • Diagnosticeret ludomani
 • Vejledning omkring Stress på Stress Stoplinjen
 • Fysioterapi
 • Kiropraktik
 • Akupunktur
 • Zoneterapi
 • Osteopati
 • Psykologhjælp
 • Diætist
 • Rekreation
 • Medicinsk efterbehandling
 • Misbrug
 • Tryg vejviser

Forsikringspræmie
Forsikringspræmien pr. måned kr. 136,00 for medlem inkl. børn indtil 24 år og kr. 136,- for evt. tilmeldt ægtefælle/samlever, trækkes via lønnen under lønkode 8951

Anmeldelse
HJÆLP – ved brug af forsikringen, skal der ske anmeldelse direkte til TRYG SUNDHED – FALCK HEALTHCARE på telefon 70 21 20 38, før behandlingen påbegyndes.


Ændring på forsikringen
Ændring evt. framelde ægtefælle/samlever på sundhedsforsikringen skal ske skriftligt til CS, gerne på mail kirsten@cs.dk husk CS medlemsnr., cpr.nr. eller MA nummer.


Annullering af forsikringen
Annullering af sundhedsforsikringen skal ske skriftligt til CS, gerne på mail kirsten@cs.dk husk CS medlemsnr., cpr.nr. eller MA nummer.

Information
Mere information vedrørende sundhedsforsikring på www.cs.dk under forsikring - sundhedsforsikring.