Forsikring og erstatning under INTOPS eller tilsvarende tjeneste

Forsvarets særlige erstatningsordninger (FSE)

Dødsfald i missionsområdet         
forsørger                                                    kr. 2.848.300

ikke forsørger                                           kr. 1.422.100

Personskade i missionsområdet, erstatningen udbetales i forhold til mèn grad
udbetaling fra 5% mén                          kr.    213.570

udbetaling ved 100% mén                   kr. 4.271.400

Tilskadekomst som følge af arbejdet, kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte
Såfremt du ikke selv er skyld i din tilskadekomst, ansøges om godtgørelse for svie og smerte (lægeerklæring påkrævet).

Godtgørelsen ydes fra skadesdagen med kr. 200,- pr. sygemeldt dag, max. kr. 76.500, og indtil arbejdet genoptages, eller méngraden fastsættes.

Erhvervsbetinget sygdom
Pådragelse af erhvervsbetinget sygdom, fysisk (eks. mave-tarm sydom) eller en psykisk skade, skal Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor straks underrettes.

Information
Mere information findes på www.forsvaret.dk/FPS/erstat