Privatforsikringer

Alle medlemmer af CS har mulighed for at tegne private forsikringer, i følgende to selskaber, som CS har indgået aftale med:

TJM forsikring (TJM)

Runa forsikring (Runa)

så som:

  • hus/fritidshus
  • campingvogn
  • indboforsikring
  • motorkøretøjsforsikring
  • ulykkesforsikring
  • med flere

_________________________________________________________________________

Forsikringsselskaber

TJM forsikring
(TJM) mere info vedr. privatforsikringer
www.tjm-forsikring.dk
Telefon 70 33 28 28 
mail. tjm@tryg.dk

Runa mere info vedr. privatforsikringer
www.runa.dk
Telefon 33 95 76 82

Forenede Gruppeliv mere info vedr. livsforsikring og erhvervsudygtighed
www.cs.dk
Telefon 39 16 78 00 
mail fg@fg.dk

Tryg ulykke
mere info vedr. CS kollektive ulykkesforsikring police 682-100.00.778  www.cs.dk forsikring – medlemsforsikring.

Tryg sundhed
mere info vedr. CS sundhedsforsikring, police 652-312-713 www.cs.dk forsikring – sundhedsforsikringen.
Telefon 36 90 89 14 
mail. kirsten@cs.dk