Uddannelsespolitiske målsætninger

CS arbejder for at styrke dine uddannelsesmæssige kompetencer således, at de anerkendes i det civile uddannelsessystem. Det er vigtigt, at de kompetencer du erhverver dig, i blandt andet forsvarets grund- efter og videreuddannelser, styrker dig som medarbejder i forsvaret, men også kunne virke som et fundament for en karriere både inden for og uden for Forsvarsministeriets ressortområde.

Læs notat vedrørende uddannelsespolitiske målsætninger for den militære den af CS gruppen