Undersøgelse forlig

Kære afdelingsformand
Tak for du tager dig tid til at hjælpe os med materialet. Det er vigtigt, at vi - frem mod de politiske beslutninger om forsvaret - får skabt et så nøjagtigt billede af stampersonellets hverdag som overhovedet muligt. Jeg vil bruge materialet i forhold til Forsvarschefen, men også i forhold til de politiske beslutningstagere. Det er vigtigt for mig at understrege, at vi behandler materialet fortroligt. Vi bringer kun konkrete historier, hvis medlemmet udtrykkeligt har givet sit tilsagn om, at det er i orden.

Så hvad er det, vi har brug for?
Vi vil gerne finde to eller tre kolleger, som du vurderer er repræsentativ for din afdeling. Konkret beder jeg dig fremsende en udskrift over planlagt og faktisk tid for de pågældende kolleger. Udskriften skal dække 2016. Du bedes i den forbindelse oplyse hvilken planlægningsperiode jeres myndighed har.

Derudover har vi spurgt til jeres oplevelse af hverdagen. Det vil vi gerne skrive meget mere om. Så hvis en af de kollegaer som du fremsender arbejdstidsudskrifter på, tillige vil bidrage med hans/hendes personlige oplevelse af den arbejdsmæssige belastning i forsvaret. I så fald bedes du vedlægge kontaktoplysninger på pågældende.

Materialet skulle gerne give os svar eller en indikation på hverdagen i forsvaret, herunder om I mangler medarbejdere, hvad er jeres situation med tilgodehavende frihed, får I den daglige hvileperiode, har I tid til kompetenceudvikling og hvordan ser jeres sygefravær ud osv.

Hvis du har spørgsmål i den forbindelse, kan du kontakte Flemming (36908944) i sekretariatet.

Materialet kan sendes til os elektronisk på mailadressen fage@cs.dk eller som almindelig post med mærkningen "Undersøgelse forlig".

Du kan se det fremsendte brev her.