Fridage til gode og afvikling af merarbejde

Indsendt af fage den man, 12/18/2017 - 10:43

Fridag til gode og afvikling af merarbejde

CS har været til møde i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) idet styrelsen mente, at CS’ beskrivelse af ”Fridage til gode” i TR-håndbogen var misvisende.
 
Ifølge CS indeholder en ”Fridag til gode” 7,4 timer af det almindelige merarbejde og skal håndteres efter disse regler. Baggrunden er, at det fremgår af § 8 i aftale om militærtillæggets dækningsgrad, at tjeneste på en mistet fridag medgår i arbejdstidsopgørelsen. FPS er af den opfattelse, at Fridage til gode ikke er en del af det almindelige merarbejde, og tjener flere formål, fx at sikre at medarbejderne får 26 fridage per kvartal.

Der var på mødet enighed om, at der er tale om en registreringsmæssig udfordring. Der var ligeledes enighed om honorering af ”fridag til gode” ligeledes sker med tillæg af 50 pct. ved udbetaling. Endelig var der enighed om, at problemet delvis opstår, fordi lør-, søn- og helligdage i Demars er programmeret som fridage, og delvis fordi planlægningen ikke udføres korrekt.

Man ”optjener” således ikke ”fridag til gode” i forbindelse med tjenesten, men ”fridag til gode” opstår i planlægningsøjemed, hvor der placeres tjeneste på en lør-, søn- eller helligdag, det vil sige på fridage. Når en lør-, søn- eller helligdag planlægges som en arbejdsdag, skal en arbejdsdag også planlægges om til en fridag. Det gøres ved at ”Fridag til gode” i planlægningen – placeres på en arbejdsdag, således der igen er 26 fridage i planlægningskvartalet.

Skal der fx arbejdes i en weekend, kan det se sådan ud i planlægningen
 

Mandag

08:00 – 1600

 

Mandag

Fridag til gode

Tirsdag

08:00 – 1600

 

Tirsdag

Fridag til gode

Onsdag

08:00 – 1500

→→→

Onsdag

08:00 – 1500

Torsdag

08:00 – 1500

→→→

Torsdag

08:00 – 1500

Fredag

08:00 – 1500

→→→

Fredag

08:00 – 1500

Lørdag

FRI

 

Lørdag

08:00 – 1600

Søndag

FRI

 

Søndag

08:00 – 1600

 

Hvis du modtager din planlægning, og den dækker for et helt kvartal, kan der derfor ikke være fridage til gode på (saldo 2086) ved udgangen af det pågældende kvartal. Hvis du har ”fridage til gode”  ved udgangen af det pågældende kvartal, er der ikke planlagt i overensstemmelse med reglerne for fridage, som foreskriver at der skal være 26 fridage pr kvartal.

Når medarbejder har modtaget sin planlægning, og derefter undtagelsesvist kaldes til arbejde på en fridag (eller på en fridag til gode) tilskrives de præsterede timer på fridagen og de medgår i den normale arbejdstidsberegning.

Konklusionen er, at hvis du ved den kvartalsvise opgørelse har ”fridag til gode” på saldo 2086, er det fordi du er kaldt på arbejde på en ”fridag til gode”, hvorfor den ikke er afviklet. Det skal imidlertid være afviklet i det efterfølgende kvartal, og den skal varsles med 80 timer – idet timerne som er indeholdt er merarbejde. Er den ikke afviklet i det efterfølgende kvartal, skal den godtgøres som merarbejde.  

Afvikling af merarbejde

CS har fået spørgsmålet om der kan afvikles merarbejde i et kvartal, hvor der samtidigt optjenes nyt. Svaret er både ja og nej – og også her er planlægningen afgørende.

Spørgsmål er drøftet med FPS, og der er enighed om, at der skal være tale om en nettoafvikling i kvartalet, for at der er tale om, at merarbejdet er afviklet. Det skal forstå på den måde, at har du 50 timers merarbejde fra første kvartal, som skal afvikles i andet kvartal, så skal du se på hvor mange timer du er planlagt til at arbejde. I et normalt kvartal skal du arbejde 13 uger á 37 timer i alt 481 timer. Skal du afvikle 50 timer, skal du således på arbejde i (481 timer – 50 timer) i alt 431 timer.

Sagt på en anden måde – du kan ikke i et kvartal planlægges til at afvikle gammelt merarbejde og samtidigt planlægges til at optjene nyt merarbejde.

Hvis arbejdsgiveren derimod har planlagt dit merarbejde fra første kvartal afviklet i andet kvartal, og du i andet kvartal kaldes ekstraordinært på arbejde (til fx en uforudset opgave), optjener du denne dag nye timer, som på opgørelsestidspunktet bliver til (nyt) merarbejde.   

Spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Flemming Fage Sørensen