Arbejdsmarkeds Erhvervssikring (AES)

Indsendt af step den ons, 02/07/2018 - 14:40

Arbejdsmarkeds Erhvervssikring (AES)

 • Lovpligtig arbejdsskadeforsikring for ansatte

Varigt mén

 • udbetaling fra 5% mèn, erstatningen udbetales i forhold til alder og mèn grad
 • ved 5% mén                  kr.    43.950
 • ved 100% mén            kr.  879.000

Tab af erhvervsevne

 • udbetalingen fastsættes efter erhvervsevnetab og årsløn
 • tab af erhvervsevne fra 15 % -  49% udbetales som engangsbeløb
 • tab af erhvervsevne fra 50%, udbetales en løbende udbetaling pr. måned

Tab af forsørger

 • udbetaling til ægtefælle eller samlever (2 års regel for samlever)
 • overgangsbeløb ved dødsfald kr. 165.500
 • erstatning for tab af forsørger: løbende ydelse (30% af årsløn til ægtefælle eller samlever, 2 års regel for samlever og udbetaling i max. 10 år) Dog er max årsløn i 2018 kr. 527.000.
 • forsørger tab til børn under 18 år evt. 21 år: løbende ydelse (10% af årsløn)

Særlig godtgørelse til efterladte, der stod afdøde særlig nær

 • hvis dødsfaldet er forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed, kan AES tilkende en godtgørelse kr. 50.000 – 100.000 men kan forhøjes til kr. 150.000

Information