DEN NYE FERIELOV – HVAD BETYDER DEN FOR DIG?

Pr. 1. september 2020 træder den nye lov om ferie i kraft. Dele af loven implementeres allerede i løbet af 2019 i en overgangsordning. Loven er stadigvæk baseret på tre ugers sammenhængende hovedferie i perioden 1. maj til 30. september og har derved fastholdt feriemønstret og hidtidige rammer for ferieplacering, samt -varsling, -udstrækning m.v.

Den ny ferieordning med samtidighedsferie betyder for alle lønmodtagere hos både private og offentlige arbejdsgivere, at optjeningsperioderne fra 2020 starter 1. september og løber til 31. august året efter. Ferieafholdelsesperioden løber i samme periode, men er desuden fire måneder længere. Der optjenes som nu 2,08 feriedag pr. måned, hvilket svarer til 5 ugers ferie om året.

Det betyder, at alle lønmodtagere fra 1. september 2020 optjener deres feriedage løbende, og ikke som nu optjener dem pr. år med afvikling året efter fra 1. maj.

For nuværende ansatte fra 1. januar 2018 vil regnestykket se således ud:

Optjening af 25 feriedage fra 1. januar – 31. december 2018, der kan afvikles i perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020.

Optjening af 16,7 feriedage fra 1. januar – 31. august 2019, der kan afvikles i perioden 1. maj – 30. september 2020.

Optjening af 25 feriedage fra 1. september 2019 – 31. august 2020, som indefryses og kapitaliseres til udbetaling, når arbejdsmarkedet forlades.

Optjening af 2,08 feriedag pr. måned fra 1. september 2020 – 31. august 2021, der kan afvikles i perioden 1. september 2020 – 31. december 2021. Og så fremdeles fremadrettet.

Det betyder, at man skal være opmærksom på, om man har ferie/anden frihed til dækning af de dage, man vil holde i perioden 1. september – 31. december 2020 (eksempelvis efterårs- og juleferie).

For personer, som ansættes i overgangsperioden, gælder andre tiltag.

CS vil løbende informere og justere afsnittet om ferie i TR-håndbogen på www.cs.dk , efterhånden som forvaltningsretningslinjerne udarbejdes.

Brug evt. nedenstående links til mere information.

Den nye ferielov

FTF om den nye ferielov

Folketingstidende

Husk at drøfte lokale konsekvenser af den nye ferielov i samarbejdssystemet.