Forsikring for TR

Forsikringsoversigt 2019 for CS FTR – TR m.fl.

ULYKKESFORSIKRING i Tryg, policenr. 882-3.000.001.811

SIKREDE
Fælles- og tillidsrepræsentanter samt medlemmer der udfører tillidshverv for CS, er dækket af følgende ulykkesforsikring, såfremt repræsentanten er nævnt med navns nævnelse på en udarbejdet mødeindkaldelse.

OMFANG
Gruppeulykkesforsikring ved død eller invaliditet.

DÆKNING
Ulykkesforsikringen, dækker som følge af et ulykkestilfælde

under møder og kurser samt den direkte vej til og fra møder/kurser
udgifter til læge og/eller tandlægebehandling
forsikringen dækker kun ulykkestilfælde indtruffet i Europa.
Forsikringssummen udgør:
Ved død................….....................……….…………………………………………………....kr. 1.833.066
Ved invaliditet...............................………………………………………………….…..…….kr. 1.833.066
Udbetaling fra 5% og dobbelt erstatning fra 30% invaliditet (summen indeksreguleres årligt)

Eks.
ved 5% invaliditet kr. 90.033
ved 30% invaliditet kr. 1.080.392
ved 100% invaliditet kr. 3.601.308

BEMÆRK du kan godt via din ansættelse/medlem af CS være omfattet af andre forsikringsordninger, som ikke er nævnt på denne oversigt. Evt. pensionsforsikring - medlemsforsikringen – CS frivillig forsikring og Sundhedsforsikring.

Ved dødsfald eller ulykkestilfælde, skal dette straks anmeldes til CS–forsikring
Kirsten Flindt, mail kirsten@cs.dk eller telefon 36 90 89 14.

Dette er kun en orientering og erstatter ikke forsikringsbetingelserne.