Vilkår for TR

Vilkår for tillidsrepræsentanter

  • De overordnede rammer for tillidsrepræsentanter i staten er fastsat i cirkulære fra personalestyrelsen og finansministeriet
  • Rammerne for tillidsrepræsentanter i forsvaret er fastsat af TRU - Tillidsrepræsentantudvalget

Læs mere om

I januar 2012 har Forsvarets Personeltjeneste udsendt nye bestemmelser om tillidsrepræsentanter i forsvaret. Bestemmelserne udgør grundlaget for CS’ tillidsrepræsentanter.

Du finder bestemmelserne og bilag samt referencer nedenfor.

Bestemmelser for valg af tillidsrepræsentanter
FPTs bestemmelser for valg og anmeldelse af tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og suppleanter samt om ufrivillig fratræden som følge af ændring af struktur.

FPTBST 043-3 Bestemmelse om valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret

Tillidsrepræsentantens opgaver og tidsforbrug, organisationsarbejde og kursusdeltagelse
Bilag til FPT bestemmelsen overfor. Regler om tidsforbrug, organisationsarbejde og kurser

FPTBST 043-3 Vejledning om tidsforbrug

Cirkulæret for tillidsrepræsentanter i staten
Cirkulæret om "Tillidsrepræsentanter i staten" fastsætter rammerne for bestemmelserne for tillidsrepræsentanter i forsvaret.

FPTBST 043-4 REF A Cirkulære om tillidsrepræsentanter

Finansministeriet: Vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde
I Finansministeriets cirkulære fastsættes rammerne for muligheden for at få tjenestefri til organisationsarbejde

FPTBST 043-4 REF B Cirkulære om vilkår for tjenestefrihed

Finansministeriet: Deltagelse i kurser
Finansministeriets cirkulære fastsætter rammerne for, at tillidsrepræsentanter kan få fri til kurser

FPTBST 043-4 REF C Cirkulære 113 af 23. juni 1971