Omsorgsdage

Biologiske forældre, adoptivforældre, medmødre og indehavere af forældremyndigheden har ret til to omsorgsdage med løn om året pr. barn fra og med det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget.

Det er et krav, at barnet har ophold (Ved ophold forstås, at barnet enten har adresse hos eller regelmæssigt samkvem med den pågældende)hos den ansatte.

Dette bortfalder det kalenderår, hvor barnet fylder syv år.

Dagene skal holdes inden for kalenderåret og kan ikke opspares. Man har dog ret til at overføre omsorgsdagene fra det kalenderår, hvor barnet er født, til det følgende kalenderår.